1 2 3 4

Villa Gra?yna
29.03.2012

Firma BUDOMAX doceni?a nasz profesjonalizm anga?uj?c do wsplnego przedsi?wzi?cia tj. budowy kompleksu mieszkalego przy ul. Gra?yny w Krakowie. Rozpocz?li?my prace instalacyjne w projekcie deweloperskim firmy Krak Kolor Deweloper. Zakres obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej gara?y i mieszka?.

gra__yny_budynek_3_1.jpgnews.jpg

Dwuklatkowy blok mieszkalny 4 pi?trowy (o pi?ciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej) zlokalizowany na ulicy Gra?yny 18 w Krakowie, dzielnica Pr?dnik Bia?y. Projekt deweloperski, znajduje si? na terenie dzia?ki nale??cej do naszej sp?ki.

Odleg?o?? do centrum miasta ok. 2,5 km (w linii prostej). Odleg?o?? do najbli?szego przystanku MPK ok. 200 metrw.

??czna powierzchnia u?ytkowa wynosi? b?dzie 3 799,5 m2

powierzchnia zabudowy /Pz/ - 1 039,8 m2
powierzchnia u?ytkowa mieszkalna /Pum/ - 3 511,7 m2


powierzchnia netto ??cznie z podziemiem /Pu/ - 5 466,4 m2
powierzchnia ca?kowita kond. nadziemnych/Pc/ - 5 358,6 m2

Obiekt: 65 mieszka? i 3 lokale u?ytkowe - od 30 do 100 m2 . 37 miejsc parkingowych w gara?u podziemnym pod budynkiem.Strona gwna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona gwna