1 2 3 4

referencje


Nasza wiedza z zakresu ?wiadczonych us?ug poparta jest kilkuletnim do?wiadczeniem zdobytym w trakcie
realizacji projektów dla wielu klientów. Jeste¶my dostawc± nowoczesnych rozwi?za? w zakresie ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji. Zrealizowali?my projekty dla organizacji, osób prywatnych, obiektów sakralnych
i przedsi?biorstw, tak?e tych zza granicy.


Zaufali nam mi?dzy innymi:

P.H.U. "PANORAMA", FITNESS TEAM, BillBird S.A., ELTEL networks Telekom,
Referencje Referencje Referencje Referencje


Kaprys-met Sp. J., VERANET PL, Americanos Sp. z o.o, Fabryka Mebli EMKA
Referencje Referencje Referencje Referencje
nasze realizacje


Strona główna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona główna