1 2 3 4

rozwiazania_dla_domuKlientom indywidualnym CLIMATEC zapewnia stworzenie przyjaznego, bezpiecznego i co najwa?niejsze zdrowego klimatu. Dzi?ki zastosowaniu skutecznych instalacji zrównowa?onej wentylacji oraz skutecznej klimatyzacji zapewniamy doskonale oczyszczone powietrze oraz popraw? jako?ci powietrza, w Pa?stwa domostwach zago?ci komfort i bezpiecze?stwo.

Dobieramy rozwi?zania zapewniaj?ce nie tylko zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ale tak?e dzia?aj?ce cicho, bezawaryjnie i zapewniaj?ce spokojny sen!
rdb1.jpg

rdb2.jpgZapewniamy:
  • Doradztwo: profesjonalna, rzetelna i obiektywna pomoc w wyborze optymalnego rozwi?zania dopasowanego do Pa?stwa potrzeb!
  • Projektowanie: uwzgl?dniaj?c mo?liwo?ci techniczne i oczekiwania Klientów
  • Instalacja: fachowa i estetyczna
  • Serwis: szybki, dostosowany do Mieszka?ców /gwarancyjny i pogwarancyjny/
  • Przegl?dy techniczne: specjalistyczna opieka nad wykonanymi instalacjami
Oferujemy:
  • Systemy klimatyzacji dla mieszka?, apartamentów oraz domów jednorodzinnych
  • Systemy zrównowa?onej wentylacji i odzysku ciep?a domów jednorodzinnych
  • Systemy ogrzewania powietrznego domów, willi…
nasze realizacje


Strona główna Firma Oferta Realizacje Referenecje Praca Kontakt
Copyrights 2007 - Climatec - Poczuj powiew komfortu
Code&Design
Strona główna